Medische documentatie

Klik op de titels om de documentatie te lezen

• Pemphigus informatiefolder UMCG

• Pemfigoïd informatiefolder UMCG

• Patiëntenpagina Pemphigus (Engelstalig)

• Patiëntenpagina BP (Engelstalig)

• Rituximab informatiefolder UMC St Radboud
Folder is geschreven voor mensen met reumatische aandoeningen. Geeft wel een goed beeld van de werking, behandelwijze en bijwerkingen.

• Europese richtlijn voor de behandeling van Pemphigus (Engelstalige PDF)

• Europese richtlijn voor de behandeling van Bulleus Pemfigoïd (Engelstalige PDF)

• Behandeling van Pemphigus en Pemfigoïd
door mw drs Annemarie van Houten

Schematische weergave van de behandeling van drie patiënten, één met Bulleus Pemfigoïd, één met Pemphigus Vulgaris en één met Lineaire IgA Dermatose, gepresenteerd tijdens de dokters-patiëntenbijeenkomst op 20 september 2006

• Handout bij presentatie over behandeling van Pemphigus en Pemfigoïd
door mw drs Annemarie van Houten
Overzicht van de medicatie per groep van blaarziekten

• Advances in Pemphigus Therapy
Artikel in Skin Therapy Letter 2008; 13(3): 4-7 over nieuwe en opkomende therapieën voor behandeling van Pemphigus. Er staan nogal wat medische termen in, maar over het algemeen genomen geeft het goed inzicht in de vele hoopvolle onderzoeken, die gaande zijn. Een paar mensen van het Netwerk hebben als leken voor eigen gebruik een vrijblijvende vertaling naar het Nederlands gemaakt. Wil je de Nederlandse vertaling ontvangen, stuur een mailtje via Contact.

• Consensus statement on definitions of disease, end points, and therapeutic response for pemphigus
Artikel in J Am Acad Dermatol. 2008 Jun;58(6):1043-6
Definities over de ziekte (pemphigus vulgaris en pemphigus foliaceus), eindpunten en reactie op behandeling.

 

• Pemfigus oris
Artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (mei 2006; 113: 206-208
Een 33-jarige man ondervond sinds 3 maanden hinder van spontaan ontstane blaren op de gingiva en het slijmvlies van de wangen en het palatum. De blaren barstten snel na het ontstaan open, waarna pijnlijke ulceraties resteerden. Alvorens een kaakchirurg te consulteren, had de patiënt zijn huisarts, zijn tandarts en een kno-arts bezocht. De kaakchirurg nam een biopt van de slijmvliesafwijking op grond waarvan de diagnose pemfigus vulgaris werd gesteld. Na behandeling met systemische corticosteroden door een dermatoloog trad herstel op.

• Betekenis van immunofluorescentie van de huid bij de diagnostiek van bulleuze auto-immuunziekten
Artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Allergie (2004, 6, 223-229). Geschreven voor medici, maar ook interessant voor leken, die meer willen weten over de immunofluorescentietest.

• Management of Pemphigus
Met dit proefschrift is G.G. Tòth in september 2002 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd. Hoofdstuk 2 ‘Therapy of Pemphigus’ geeft een (nog steeds) goed beeld van de behandeling van Pemphigus.
“>Noot 1: de Pulse Therapy wordt niet meer toegepast zoals in dit proefschrift besproken.
Noot 2: over Rituximab (Mabthera®) wordt niet gesproken, want die is van later datum

• Discovering potential drug-targets for personalized treatment of autoimmune disorders
This paper reviews the current treatments for EBA, describe the pathogenesis of the disease, and finally specify new drug candidates for the development of a more specific therapy with minimized side-effects for EBA and potentially other autoimmune diseases.