Het proefschrift van Mira Oktarina werpt een nieuw licht op de auto-immuunziekte Pemphigus. De blaarvorming die optreedt bij de ziekte was eerder alleen onderzocht in modellen; nu is voor het eerst duidelijk wat er echt gebeurt op de huid.

Bij Pemphigus laten huidcellen los door afzetting van de antistof immuunglobuline G (IgG) in de opperhuid. Daardoor ontstaan vaak ernstige blaren. Oktarina onderzocht het proces van de loslating van de huidcellen (acantholyse) bij patiënten van het Centrum voor Blaarziekten van het UMCG in Groningen.

Bekend was al dat IgG zich richt tegen de adhesiemoleculen desmogleïne 1 en 3. Deze desmosomen zorgen ervoor dat cellen zich aan elkaar hechten, waardoor een stevige opperhuid ontstaat. Oktarina ontdekte dat IgG een verschuiving veroorzaakt in de verdeling van desmogleïne 1 en 3, en in mindere mate plakoglobine, waardoor ze gescheiden worden van andere desmosomale componenten. Nieuwe desmogleïnes kunnen niet meer worden ingebouwd en smelten weg (desmosomale depletie). Oktarina vond verder dat desmogleïne 1 een veel grotere rol speelt in de basale huidcellen dan tot nu toe werd aangenomen en dat het bovendien betrokken is bij de eerste zichtbare verwijding tussen de cellen.

Mira Oktarina (Indonesië, 1980) deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Dermatologie van het UMCG. Het werd medegefinancierd door het Bernoulli Fonds en de Schlumberger Foundation. Oktarina keert na haar promotie terug naar Indonesië voor opleiding en onderzoek aan de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta.

Bron: RuG